06 آوریل 2020
آوریل 6, 2020

چگونه کودک‌مان را فعال‌تر نگه‌داریم

آوریل 6, 2020 ۰ Comment

چگونه کودک‌مان را فعال‌تر نگه‌داریم

خیلی از والدین تصور می‌کنند که فعال نگه‌ داشتن کودکان و عادت دادن آنها به ورزش سخت است اما ۶۰ دقیقه تحرک برای کودکان و بازی و ورزش کار سختی نیست. بهترین راه تشویق کودکان به ورزش و تفریح آموزش والدین و آگاه کردن آنها به اهمیت تحرک در کودکان است.

▪ کودکان را تشویق کنید تا با دوچرخه، اسکیت، اسکوتر ورزش کنند. در عین حال حتما به آنها توصیه کنید که از کلاه ایمنی و پدهای زانو برای این کار استفاده کنند.

▪ به کودکان خود آموزش دهید تا جایی که امکان دارد پیاده‌روی کنند. به خانه دوستان خود بروند، برای خرید به مغازه بروند و در پارک بدوند.

▪ برای کودکان موسیقی بگذارید تا با صدای موسیقی و موزیک حرکات موزون انجام دهند. این کار حتی برای آنها بسیار جالب و هیجان‌انگیز است.

▪ برای انجام ورزش برای کودکان برنامه و ساعت خاصی را تعیین کنید. کودکان می‌توانند با دوستان خود در پارک‌ هاکی و اسکیت و فوتبال بازی کنند. دقت کنید محیطی که قرار است کودک در آنجا بازی کند ایمن و پاکیزه باشد.

▪ به کودکان بزرگ‌تر یاد دهید که چگونه از کودکان کوچک‌تر محافظت کنند.