03 ژوئن 2019
ژوئن 3, 2019

غذای عجیب انسان های اولیه در قدیم

ژوئن 3, 2019 ۰ Comment

غذای عجیب انسان های اولیه در قدیم

انسان های اولیه چوب می خوردند و پروانه ها را هم بعنوان غذای ویژه میل می کردند. این حقایق را تحقیقات دانشمندان ثابت کرده است. مطالعات صورت گرفته بر روی این دندان و بقایای میکروبی متعلق به آن نشان می دهد انسانهای نخستین گوشت خام و سبزیجات می خورده اند.

همچنین مشخص شده که اجداد انسانهای امروزی تکه های چوب و بخشهایی از بال پروانه و حتی قطعاتی از پای حشرات را می خورده اند.

غذای عجیب انسان های اولیه در قدیم

کارن هاردی از دانشگاه بارسلونا می گوید: شواهد بسیار محدودی درخصوص استفاده انسانهای نخستین از گیاهان به عنوان غذا در اختیار داریم.وی افزود: انسانهای اولیه تمام غذایشان را به صورت خام مصرف می کردند و هیچ گونه شواهدی مبنی بر انجام پردازشهای مختلف بر روی آنها به دست نیامده است.

بدین ترتیب دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که بشر ساکن در اروپا حداقل تا ۱.۲ میلیون سال قبل از آتش استفاده نمی کرده است.اینکه بشر دقیقا از چه زمان از آتش برای پردازش و آماده سازی غذا استفاده می کرده هنوز به عنوان یک نکته بحث برانگیز از سوی دانشمندان مطرح می شود

و حتی برخی ۱.۸ میلیون سال قبل را مطرح می کنند اما شواهد جدی نشان از آن دارند که استفاده از آتش برای این منظور از ۱.۲ میلیون تا ۸۰۰ هزار سال قبل آغاز شده است.