شما با چه روشی بهتر یاد می‌گیرید؟

روش یادگیری راهی است که شما بهتر یاد می‌گیرید. این راه به این که سطح سواد و اطلاعات شما در چه حدی است ارتباطی ندارد، بلکه مربوط به این است که ذهن شما در چه صورتی بهتر و با کارآیی بیشتری مطالب جدید را درک می‌کند. این روش یادگیری از زمان تولد در شما وجود داشته است.

هیچ روش یادگیری خوب یا بدی وجود ندارد. موفقیت با بسیاری از روش‌های یادگیری دست‌یافتنی است. همه ما روش خاص خودمان در یادگیری مطالب جدید را داریم. شکست مهم این است که شما از طبیعت و خوی یادگیری خود مطلع شوید. اگر بدانید که ذهن‌تان از چه طریقی بهتر آموزش می‌بیند، می‌توانید به طریقی مطالعه کنید که نتیجه آن را زمان امتحان دادن خواهید دید.

به طور کلی هیچ روش درست و یا نادرست یادگیری، وجود خارجی ندارد و می‌توان گفت روش‌های یادگیری درست و غلط هنگامی معنی پیدا می‌کند که می‌خواهید بهترین روش یادگیری را برای یک درس معین که به گونه خاصی تدریس می‌شود، انتخاب کنید. به عنوان مثال شما حس می‌کنید که استاد یک سره تدریس می‌کند و شما به هیچ عنوان نمی‌توانید تمرکز پیدا کنید. پس در این‌جا یک عدم تطابق بین روش یادگیری شما و محیط تدریس وجود دارد. به محض آن‌که متوجه این عدم تطابق می‌شوید، باید روش یادگیری‌تان را با محیط تدریس، وفق دهید.

به طور مثال می‌توانید با ضبط کردن حرف‌های استاد شروع کنید به این ترتیب دیگر این دغدغه فکری را که مطالب مهم درسی را از دست می‌دهید، نخواهید داشت. می‌توانید با ترسیم نمودار و یا جداولی که به شما مطالب تدریس شده را بهتر می‌فهماند این کار را ادامه دهید. می‌توانید به مراکز رسانه‌ای رفته و با دریافت فیلم‌های درسی به خودتان در یادگیری مطالب بیشتر کمک کنید. در واقع همه این کارها زیر مجموعه‌ای از استراتژی یادگیری مختص به شماست که قادر خواهید بود با استفاده از آن بهترین نتیجه را بگیرید چرا که این استراتژی بر مبنای منطق روش یادگیری شماست.

به کمک تست زیر می‌توانید روش یادگیری خود را تشخیص دهید و دانش‌آموز موفق‌تری باشید.