03 ژوئن 2019
ژوئن 3, 2019

شخصیت شناسی از روی فرم شانه ها

ژوئن 3, 2019 ۰ Comment

شخصیت شناسی از روی فرم شانه ها

شخصیت شناسی از روی فرم شانه ها : شخصیت انسان را از راه های مختلف می توان تشخیص داد که شکل شانه ها یکی از راه هاست. شانه ها نقش بسیار مهمی را در تقویت ستون فقرات و اندام های دیگر ایفا می کند همچنین به این که چه مقدار شخص قوی یا سخت کوش است به شناخت این مورد کمک می کند


شخصیت شناسی فرم های مختلف شانه
افرادی که شانه های خمیده دارند:کمی درونگرا هستند و خیلی ارتباط های اجتماعی ندارد . این افراد بیشتر از ذهن خود استفاده می کنند تا از بدنشان ، آنها معمولاً در سنین ۴۰ سالگی با سلامتی درچار چالش می شود و دوستان کمی هم دارند و بعضی از آنها اغلب دچار افسردگی و مشکلات روانشناسی می شود.
افرادی که شانه های خمیده و گردن جلوی دارند :افرادی که چنین نشانه هایی دارند هنگام راه رفتن پاهای شان کشیده می شود که نشانه مهمی است.

افرادی که شانه های رو به بالایی دارند :این افراد راست قدم می زند و ازدواج های به تأخیر افتاده دارند و در زندگی معمولا ناسازگار هستند.
شخصیت افراد با شانه های عادی :این دسته افراد زندگی متعادلی دارند می دانند که چه زمانی و چطور احساسات خود را کنترل کنند و می دانند که چه مقدار سخت کوش باشند تا به موفقیت برسند ، موفقیت شان در سن ۳۶ سالگی به دست می آید.

شانه های راحت با ماهیچه های پیچ خورده :افرادی که این چنین هستند با مشکلات سلامتی مثل ستون فقرات ، قلب روبرو می شوند و این کمردرد در زندگی شخصی و شغلشان تأثیر می گذارد.

شانه های به سمت بیرون کشیده شده :افرادی که این نوع نشانه را دارند احساساتی هستند و تصمیمات بدون فکری میگیرند و آنها عمیقا از زندگی شخصی و حرفه ای خودداری می کنند.