07 آوریل 2020
آوریل 7, 2020

جراحی بینی ترمیمی

آوریل 7, 2020 ۰ Comment

جراحی بینی ترمیمی

جراحی بینی ترمیمی : در برخی از مواقع هم پزشک و هم بیمار از نتیجه جراحی بینی اولیه خود رضایت کامل نداشته و معتقدند بینی نیاز به ترمیم پاره ای ایرادات که غیر قابل اجتناب در هر جراحی می باشد دارد ، به همین علت تصمیم به انجام عمل بینی ترمیمی می گیرند ؛ نکته بسیار مهم در انجام عمل ترمیمی بینی این است که بیماران پس از گذشت حدود یک سال از جراحی بینی اولیه می توانند اقدام به انجام جراحی بینی ثانویه کنند و نیز آمادگی روانی جراحی مجدد را داشته باشند. ( جراحی بینی در تبریز )

در حالت کلی باید ذکر شود که جراحی بینی ثانویه به منظور رفع ایرادات برطرف نشده و ایرادات به وجود آمده در طی جراحی بینی اولیه انجام می گیردو تضمین صد درصد در این اقدام نیز وجود ندارد.
ترمیم بینی عمل شده بدون جراحی :جراحی بینی ترمیمی

بسیاری از افرادی که تصمیم به انجام جراحی بینی ترمیمی می گیرند ، در این باره سوال دارند که آیا امکان ترمیم بینی عمل شده بدون جراحی وجود دارد ؟

در این باره باید ذکر شود که جراحان بینی در بسیاری از مواقع با افرادی رو به رو می شوند که ایرادات بینی آن ها بسیار جزئی است ، در این صورت امکان انجام عمل بینی ترمیمی ، تحت بی حسی موضعی در داخل مطب یا کلینیک وجود دارد.

به عنوان مثال در برخی از موارد شاهد خواهیم بود که قوز بینی در حین جراحی بینی اولیه به طور کامل برطرف نشده است با مجددا به صورت مختصر رشد کرده است ، در این زمان جراح بینی به منظور برطرف کردن قوز بینی می تواند اقدام به سوهان کشی (Rasping) تحت بی حسی موضعی در داخل مطب کند.
آیا عمل ترمیم بینی درد دارد ؟

سوال بسیاری از مراجعه کنندگانی که تصمیم به انجام جراحی بینی ثانویه گرفته اند ، در این باره می باشد ؛ در پاسخ به این پرسش باید ذکر شود که بیماران در حین انجام عمل بینی ترمیمی تحت هر دو روش بیهوشی ( بی حسی موضعی و بیهوشی عمومی ) درد چشمگیری را احساس نخواهند کرد ، پس از رفع اثر داروی بی حسی و بیهوشی نیز میزان درد بروز یافته در بیماران بسیار خفیف بوده و با مصرف مسکن برطرف می شود.
خطرات عمل ترمیمی بینی

جراحی بینی ثانویه نیز هم چون جراحی بینی اولیه با خطرات و مسایلی مانند صدمه احتمالی به پوست در موارد خاص یا نیاز به غضروف گوش خواهد بود ، اما در صورتی که جراح مورد نظر بیمار تجربه و مهارت کافی داشته باشد میزان احتمال بروز خطرات و عوارض ناشی از عمل بینی ترمیمی بسیار کاهش می یابد ولی به درجاتی شاهد بروز عوارض موقتی چون تورم و کبودی خواهیم بود.