03 ژوئن 2019
ژوئن 3, 2019

افزایش آگاهی و BSE

ژوئن 3, 2019 ۰ Comment

افزایش آگاهی و BSE

سرطان سینه شایع ترین نوع سرطان در بانوان است . سالانه بانوان زیادی جان خود را در اثر ابتلا به سرطان پستان از دست می دهند. به همین علت افزایش آگاهی و BSE و آموزش خود آزمایی به بانوان حائز اهمیت است. به منظور درمان سرطان سینه در مرحله ی پایین تر ، افزایش آگاهی و BSE مهم است .

چرا که اگر بانوان در مرحله پایین تری متوجه ببیمارای خود شوند. درمان بهتر و سریع تر نتیجه خواهد داد.

افزایش آگاهی و BSE
خودآزمایی در سرطان پستان یا BSE

BSE مخفف Breast Self Examination می باشد.

خودآزمایی از روش های شناسایی اولیه در سرطان سینه است.

در این روش خود بیمار باید هر بخشی را که فرورفته یا برآمده شده یا ورم و درد دارد را بررسی نماید.

روش های بسیاری برای خودآزمایی سینه مورد استفاده قرار می گیرد.

بهترین روش پیشنهادی این است که خانم رو بروی آینه بایستد . طوری که نیم تنه بالایی خود را ببیند و بتواند سینه هایش را از نظر بروز ورم فرورفتگی و برآمدگی یا قرمزی بررسی نماید.
چه نقاطی از سینه را باید بررسی نمود ؟

ناحیه ای که میان استخوان ترقوه از بالا ، استخوان جناق سینه و زیر بغل از دو طرف و تقریبا دو انگشت پایین تر لبه ی پایین پستان، در قسمتی که کش سوتین قرار می گیرد، لازم است تا بررسی شود.

بهتر آن است تا دراز بکشید و این کار را انجام دهید.
زمان مناسب برای خودآزمایی :

در بانوانی که هنوز به سن یائسگی نرسیده اند، به دلیل اثر نوسانات و تغییرات هورمونی طبیعی در پستان ، توصیه می شود تا دو روز بعد از پایان قاعدگی را برای خودآزمایی برگزینند.

در بانوانی که یائسه شده اند ، یک روز ثابت را در ماه برگزینند و هر ماه سر موقع خود آزمایی را انجام بدهند.